Vocanto

VOCANTO

Het verbeterde concept
Twee jaar na lancering heeft VOCANTO op inhoudelijk gebied een aantal ontwikkelingen doorgevoerd. Het cloud gebaseerde leerplatform bereidt studenten voor op examens binnen het beroepsonderwijs en is daarbij baanbrekend in het gebruik van VR en andere vernieuwende technologieën. Steeds meer opleidingsverantwoordelijken zijn sterk onder de indruk en ook binnen de productiesector zijn de reacties positief.

Verhoging van het slagingspercentage
Uiteindelijk is training en opleiding bedoeld om de toestroom van geschoolde arbeidskrachten te waarborgen. Goede voorbereiding op examens wordt gestimuleerd door slim om te gaan met herhalingen en daarmee de kennis in het langetermijngeheugen van de studenten op te slaan. VOCANTO visualiseert de leervoortgang van de student waardoor de prestaties kunnen worden gemonitord. Statistieken tonen aan dat dit principe het aantal fouten tijdens het examen significant vermindert.

nal-vocanto
nal-vocanto

Blended Learning
Digitalisatie is geen doel op zich. Deze zin herinnert ons eraan dat bij al het enthousiasme omtrent digitale content, grafische animaties en slimme programmering, de focus moet blijven liggen op de praktische aspecten van het dagelijkse beroepsleven. Blended Learning blijft daarom één van de belangrijkste uitgangspunten bij de verdere ontwikkeling van VOCANTO. De digitale inhoud wordt verbonden met systemen die in dagelijkse beroepssituaties worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld een cursist die vastloopt tijdens een oefening met zijn smartphone het apparaat in kwestie scannen. Via een code wordt de betreffende leereenheid in VOCANTO geopend zodat direct passend advies wordt aangeboden omtrent de oplossing.

Werken binnen een context
Alleen als je begrijpt waarom je leert zal je echt nieuwe dingen leren. Losse informatie moet vaak in de context van een probleemsituatie worden geplaatst om een totaalbeeld te vormen. Binnen VOCANTO wordt om deze reden alle inhoud in drie stappen aangeboden, bestaande uit de leerinhoud, een passende praktijkoefening en een laatste kennistest. Dit zorgt ervoor dat de nieuwe kennis direct in de praktijk wordt toegepast en vervolgens op juistheid wordt gecontroleerd.

Spelelementen zijn nuttig
Wie zegt dat leren zwaar moet zijn? Simulaties en rollenspellen zijn een verrijking van de lessen en met digitaal lesmateriaal zijn spelelementen eenvoudig te integreren in het dagelijkse leerproces. VOCANTO wil het platform zijn dat het beste gebruik maakt van digitale mogelijkheden. Vorig jaar werden deze elementen verder geoptimaliseerd. Een levelsysteem waarbij ervaringspunten kunnen worden verdiend begeleidt gebruikers tijdens hun virtuele leertraject. Hoe minder fouten de leerlingen maken, hoe meer punten ze krijgen.

Recent Posts

Leave a Comment

new-age-learning-regeltechniek-smart-factory