Cursus koeltechniek in LearningBOX

Cursus koeltechniek in LearningBOX

Simac, KPoort Koudetechniek en New Age Learning hebben de handen ineengeslagen om modulaire e-learning cursussen voor het vakgebied koeltechniek op te zetten. Hiermee hopen we onderwijsinstellingen en bedrijven te ondersteunen in de enorme vraag aan gedegen installatiepersoneel op koeltechnisch gebied.

Lucas-Nülle LabSoft Youtube

De inhoud van deze cursus is vormgegeven door specialistische kennis van verschillende invalshoeken te combineren, waaronder van KPoort koudetechniek, Lucas-Nülle en verschillende MBO-docenten. De basiscursus bevat alle algemene kennis die nodig is om alle koeltechnische principes aan te leren, waar het mogelijk is om de cursus flexibel in te richten per MBO-niveau. Daarnaast is er een F-gassen cursus waar cv-monteurs en zij-instromers in een versneld traject het F-gassen certificaat kunnen behalen. Beide cursussen worden aangeboden op het leerplatform LearningBOX van Simac.  

In deze cursus zijn studenten geheel zelfstandig in staat om op een interactieve wijze de koeltechnische theorie eigen maken. Met behulp van animaties, interactieve elementen, praktijkvideo’s, afbeeldingen en vragen met feedbackloop wordt het leerproces optimaal benut en blijft de student geïnteresseerd.  

Benieuwd hoe dit eruit komt te zien? Klik op de video om een eerste indruk te krijgen:

Lucas-Nülle LabSoft Youtube

Bekijk de video

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw opleiding, Stijn (stijn@new-age-learning) staat klaar voor al uw vragen.

Koeltechniek in de lift
Koeltechniek is een specialisatie die zich richt op het beheersen van temperaturen en het tot stand brengen van koude omgevingen. Het heeft diverse toepassingen en is van cruciaal belang in de woningbouw en verschillende andere sectoren, waaronder chemie-, productie -en voedselindustrie.  

Met name in de woningbouw heeft koeltechnologie vooruitgang geboekt. De reden hiervoor is dat warmtepompen een duurzaam alternatief voor cv-ketels zijn. Om deze overgang te bevorderen, heeft de Nederlandse overheid verschillende maatregelen genomen en subsidies beschikbaar gesteld. Vanaf 2026 is het verplicht om bij het vervangen van de cv-installatie een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. Volgens het CBS zijn er in 2022 al 420.704 warmtepompen geïnstalleerd, wat vier keer zoveel is als het aantal geïnstalleerde warmtepompen in 2018. Deze enorme stijging is de oorzaak van het plan van de Nederlandse overheid om op korte termijn cv-ketel uit te faseren in Nederland. In 2023 staat de teller inmiddels op 2 miljoen geïnstalleerde (hybride) warmtepompen in Nederlandse huishoudens. 

Voordat in Nederland de gasketelwet in 2022 werd ingevoerd, was iedereen bevoegd om een cv-ketel te vervangen. Tegenwoordig is het vereist dat een installateur die een warmtepomp installeert, zowel kennis heeft van koeltechnische systemen als in het bezit is van een F-gassencertificaat. Hierdoor is de vraag naar installateurs de afgelopen jaren nog nooit zo hoog geweest als nu. Dit betekent ook dat de behoefte aan (bij)scholing aanzienlijk is toegenomen. Naast de reguliere opleidingen worden ook voormalig cv-monteurs omgeschoold en worden zij-instromers opgeleid om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Maar volgens de kenners uit het vakgebied is dit nog lang niet toereikend; en zijn er nog duizenden extra installateurs nodig.

Netwerkdag

Dinsdag 30 januari heeft de jaarlijkse netwerkdag plaats gevonden, ditmaal bij Nova College in Beverwijk. Deze dag is gemaakt vóór docenten, dóór docenten, en staat in het teken van kennisdeling. In deze derde editie zijn weer 16 docenten bij elkaar gekomen om kennis uit te wisselen over de manier waarop ieder zijn onderwijs met Lucas-Nülle inricht.  

De dag begon met een indrukwekkende rondleiding van de gastvrouw –en heren van Nova College. Zij lieten de MyTec opleiding zien, wat bestaat uit de disciplines elektrotechniek, procestechniek en werktuigbouwkunde. De collega docenten waren erg onder de indruk van wat ze hebben gezien tijdens deze rondleiding. 

Lucas-Nülle LabSoft Youtube

Het elektrolokaal hebben zij ingericht als regelkamer van een realistische energiecentrale in Zweden. Deze regelkamer wordt ondersteund door verschillende modules van Lucas-Nülle, waaronder de UniTrains om van bovengenoemde vakgebieden de basis aan te leren. In diezelfde ruimte maken zij direct de overstap naar de opvolger van de alle basismodules, zoals de IPA vloeistofregeling, 300 W motoren en de 300W waterstofmodule. 

Lucas-Nülle LabSoft Youtube

Het tweede lokaal staat in het teken van automatisering, waar er met behulp van een simulatieprogramma geoefend kan worden met het programmeren van een productielijn. Dit wordt in de praktijk gebracht met de Industry 4.0 productiestraat van Lucas-Nülle. Als eerste Nederlandse gebruiker van de gloednieuwe Predictive Maintenance praktijkopstelling lopen zij zelfs vooraan op het gebied van voorspellend onderhoud.  

In de werkplaats was te zien hoe de studenten de theorie en praktijk van de drie vakgebieden in een multidisciplinair project samenbrachten, met een waterzuiveringsinstallatie als voorbeeld. 

Na de lunch hebben Thomas Jost en Stijn Poels een presentatie gegeven over de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen Lucas-Nülle en het nieuwe online platform LN Labsoft. De rest van de middag hebben docenten de tijd gekregen om met elkaar te sparren over de inrichting van hun onderwijs. Deze “speeddate” sessies in groepen van 4 docenten bleken de basis van een vruchtbare samenwerkingen en nieuwe inspiratie om mee te nemen naar hun eigen opleiding. Bovendien hebben we veel good-practices voorbij horen komen over hoe Lucas-Nülle materiaal op een effectieve manier ingezet kan worden. 

De docenten vonden de ongedwongen sfeer, gastvrijheid en verschillende informatie het meest waardevol van deze dag. Met de aanwezigheid van een aantal nieuwe deelnemers is het netwerk nog steeds groeiende. Na de zomervakantie zal er weer een datumprikker uitgestuurd worden om tot een geschikte datum te komen voor de volgende netwerkdag. Tot dan!  

Op maat gemaakte trainingssystemen
Naast de verschillende energie modules biedt New Age Learning je tal van andere op maat gemaakte trainingssystemen van Lucas-Nülle binnen de volgende gebieden:

ONZE MISSIE
Het technisch onderwijs in Nederland ondersteunen bij het op een eigentijdse manier vormgeven van haar onderwijs, waarbij opleidingen kunnen blijven aansluiten op actuele technologische ontwikkelingen, passend bij de nieuwe generaties scholieren en studenten (doelgroep) en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Recent Posts

Leave a Comment