Regeltechniek en Smart Factory

Regeltechniek en Smart Factory

Productmanager Ralf Linnertz van Lucas Nülle geeft in een interview over verandering in het onderwijs aan dat regeltechniek een significante rol speelt in de Smart Factory van de toekomst. Regeltechniek kan een ingewikkeld onderwerp zijn omdat de algoritmen gestoeld zijn op complexe wiskunde.

Dat het onderwerp tegenwoordig slechts zijdelings wordt aangeleerd maakt het niet minder belangrijk. Succesvol lesgeven vereist een volledig ontwikkelde methodologie en didactiek, je hoeft dan ook geen genie te zijn om te zien dat dit voor problemen zorgt.

new-age-learning-regeltechniek-smart-factory

Regeltechniek visualiseren
Het UniTrain Regeltechniek Board biedt hier de uitkomst en voldoet aan alle vereisten van een beroepsopleiding. Het programma visualiseert hoe regeltechniek het dagelijks beroepsleven beïnvloedt waardoor het onderwerp praktisch en tastbaar wordt voor studenten. Dit helpt hen te begrijpen hoe processen kunnen worden geoptimaliseerd en helpt bovendien docenten en instructeurs de tijd die ze krijgen voor regeltechniek effectief te benutten.

Toegepaste regeltechniek
De besturingssystemen voor regeltechniek van Lucas-Nülle zijn ook gericht op hogescholen en universiteiten en bieden tal van opties voor toegepaste regeltechniek. Studenten gebruiken hiervoor complexere opstellingen die een grotere nauwkeurigheid en precisie vereisen. Er is meer aandacht voor wiskunde en de reproduceerbaarheid van processen. Qua inhoud laten de systemen het toe ontwerpen op te stellen en is optimalisatie mogelijk op basis van klassieke en moderne methoden. Hierdoor kunnen studenten hun eigen regelstructuren en algoritmen ontwikkelen in Matlab Simulink®, die zij vervolgens via een speciale LN-toolbox naar de hardware kunnen overbrengen zodat zij realtime worden gecontroleerd en getest op basis van bestaande structuren. Hierdoor zullen zelfs de meest capabele studenten zich niet snel vervelen.

Recent Posts

Leave a Comment

new-age-learning-lucas-nulle-cyberveiligheid-netwerktechnologienal-vocanto