New Age Learning: Industrie 4.0 uitgelicht

New Age Learning: Industrie 4.0 uitgelicht

  • Flexibele productie in de industrie 4.0
  • De Smart Factory en IoT
  • Didactisch leermateriaal voor automatisering
  • De inrichting van het productieproces
  • Video: Smart Factory webinar
  • Doorstudeer -en uitbreidingsmogelijkheden
  • Virtuele 360-vieuw tour door de Lucas-Nülle Showroom

Flexibele productie in de industrie 4.0

Hoe denk jij als lezer over het technisch onderwijs van de toekomst? En hoe zorg je als instituut dat je niet in de achterhoede verdwijnt? De trend is duidelijk. Automatisering is in de hedendaagse industriële fabricage niet meer weg te denken. De uitdagingen zijn immens. Onze Smart Factories, gedreven door ontwikkelingen als het Internet of Things, ontwikkelen zich in sneltreinvaart vanuit de groeiende hoeveelheid beschikbaar zijnde data. Niet alleen de manier waarop fabrieken werken maar ook het onderwijs hierover vraagt om een dergelijke verandering in aanpak. De vierde industriële revolutie zal niet in een oogwenk in onze onderwijssystemen en productieprocessen geïmplementeerd zijn, dat is zeker.

De Smart Factory en IoT

Maar wat betekent dat precies? De ‘smart factory’ of slimme fabriek functioneert idealiter zelfstandig en zonder menselijk ingrijpen. Aan de basis van de slimme fabriek staan autonome cyber-fysieke systemen (CPS-systems) die met elkaar communiceren via intelligente netwerken. Het zogenaamde Artificial Intelligence (AI) omschrijft computers die kunnen ‘denken’ als mensen. De CPS-systemen maken communicatie tussen het product en de machines mogelijk door een softwarecomponent te combineren met elektronische onderdelen. Deze data wordt uiteindelijk gekoppeld tot een netwerk in de cloud om aansturing, bewaking en gegevensuitwisseling van en tussen de systemen in realtime uit te voeren.

Didactisch leermateriaal voor automatisering

Lücas-Nülle heeft een geautomatiseerd productieproces met een eigen CPS-transportsysteem nagebootst om mee te gaan met deze trends. Studenten worden hiermee op kleine schaal voorbereid op het bedrijfsleven. Werken met het volledig geautomatiseerde productieproces in combinatie met het ERP-Lab van Lucas-Nülle heeft sterk verbeterde programmeer -en trainingsmogelijkheden als gevolg.

De inrichting van het productieproces

Op basis van een bestelling in de webshop wordt machinaal leesbare informatie opgeslagen op een RFID-chip die aan een item is bevestigd. De te bewerken items beschikken vervolgens over een eigen geheugen en instrueren de processtations welke combinaties geassembleerd moeten worden. Met behulp van de opgeslagen gegevens kan de nieuwe “3-assige portaalrobot” worden ingezet om de doorgang van het product door het fabricagesysteem te controleren. Een driedelig component kan in acht verschillende combinaties worden samengesteld en is na afloop gereed voor verzending. Het ERP-lab, dat speciaal ontworpen is voor onderwijsdoeleinden, regelt vervolgens de facturatie, het voorraadbeheer en voert overige beheerstaken uit.

In deze Smart Factory webinar is een demonstratie te zien van de combinatie van deze Smart Factory opstelling in combinatie met de Augmented Reality Applicatie.

Doorstudeer -en uitbreidingsmogelijkheden

Indien de productie op afstand met behulp van een smartphone, tablet of laptop moet worden beheerd zijn verschillende uitbreidingsniveaus beschikbaar:

  • De Smart Factory basisset: omvat alle onderwerpen die nodig zijn om een Smart Factory te begrijpen en te implementeren.
  • BUS-systemen: spelen een belangrijke rol in het communicatie-aspect. Flexibele CPS-systemen zijn alleen mogelijk als er BUS-systemen worden gebruikt.
  • RFID tag: kan worden gezien als de kern van de productie in een Smart Factory.
Recent Posts

Leave a Comment

nal-regeltechniek