Unitrain

UNITRAIN
Een doorlopende leerlijn in het beroepsonderwijs

Het speelveld
Binnen een steeds complexer technisch speelveld is het verwerven van kennis en praktische vaardigheden een groeiende uitdaging. Als antwoord hierop biedt Lucas Nülle met UniTrain één van ’s werelds grootste en meest veelzijdige opleidingssysteem voor elektrotechnici. De trainingen zijn gebaseerd op onderdelen uit de industrie ter verbetering van de kennismigratie naar het beroepsleven. De lesstof in de basistraining kan eenvoudig worden ingezet en uitgebreid voor VMBO, MBO en HBO-opleidingen. Ook diverse bedrijfsopleidingen in Nederland maken hier al gebruik van.

Unitrain in het kort:

  • Eén systeem – vele toepassingen.
  • Meer dan 130 cursussen met 1 basisset.
  • Geschikt voor in de klas, het practicum, de werkplek en de vrije tijd.
  • Mobiel en overal bruikbaar.
  • Veilig door extra lage voltages.
  • Combinatie van theorie en praktijk in leerprogramma’s.
  • Voor studies, stages en het bedrijfsleven.
  • Stand-alone, in een netwerk of als onderdeel van een LMS.

In gebruik
Afwisseling tussen theorie en praktijk maakt prominent deel uit van het leerconcept. Aan de basis staat een mobiele interface die alle functionaliteit biedt van een compleet practicum. Gebruikers kunnen daarom altijd en overal de modulus over de elektrotechniek doorlopen. Het LabSoft navigatievenster biedt direct toegang tot alle cursusinhoud waarin voor iedere gebruiker de antwoorden in zijn of haar eigen portfolio worden opgeslagen. Zo is het mogelijk om eenvoudig de leervoortgang te volgen. Met de Classroom Manager is het mogelijk de cursussen aan te passen, op te slaan en te beheren.

“Binnen de verschillende leerwegen kan differentiatie worden aangeboden door de lessen t andere practica. Studenten die zich sneller ontwikkelen kunnen zo meer uitdaging en extra verdieping krijgen.

Docent aan het woord
Johan Betjes, docent elektrotechniek aan het Horizon college, kent de uitdagingen maar al te goed. Met ‘’teams aan zet’’ krijgt hij veel vrijheid van het Horizon College om zelf invulling te geven aan zijn lessen. Sinds de ingebruikname van Unitrain merkt Johan dat je meerdere onderwerpen tegelijk klassikaal kunt uitzetten.

Op basis van aanwezige achtergrondkennis kunnen individuele leerdoelen worden uitgesteld.

Binnen de verschillende leerwegen kan differentiatie worden aangeboden door gezamelijke lessen binnen verschillende practica. Studenten die zich sneller ontwikkelen kunnen zo meer uitdaging en extra verdieping krijgen.’’

De Classroommanager draait op een virtuele server zodat op afstand kan worden ingelogd. Een enkele mutatie is daarom genoeg om de lesstof voor alle studenten op maat aan te kunnen bieden. Labsoft biedt de leerling mogelijkheid zijn of haar gegeven antwoorden te printen naar PDF ter voorbereiding op een toets of examen.

“De leerling bepaald welk gedeelte betekenisvol is voor zijn of haar loopbaan en kan de opgedane kennis direct toepassen in het dagelijks leven.”

Binnen de kaders van planning en urenindicatie die voorafgaand wordt gemaakt krijgt de student keuzevrijheid voor een aantal uur verdieping. De leerling bepaald welk gedeelte betekenisvol is voor zijn of haar loopbaan en kan de opgedane kennis direct toepassen in het dagelijks leven. Dit versterkt de motivatie van de gebruiker enorm. Gewenste aanpassingen in de software worden doorgegeven aan een vast contactpersoon bij Lucas Nülle en snel verwerkt.

De student moet het zelf doen en kan dat ook dankzij UniTrain. Dat dit wordt omarmd blijkt wel: Studenten uit het hele land komen naar Horizon om het onderwijs te volgen.

Recent Posts

Leave a Comment

nal-smart-grid-header