Smart Grid

SMART GRID

De nieuwste technologie gaat ons elektriciteitsnet uitrusten voor de eisen van de toekomst. Een flexibeler netbeheer zal ervoor zorgen dat het toenemende aandeel van duurzame energiebronnen compatibel is met conventionele elektriciteitscentrales. Dit vereist een nieuwe werking van het elektriciteitsnet: het intelligente “Smart Grid”.

Elektriciteitsproducenten en consumenten worden met elkaar in verbinding gezet en intelligente gegevensuitwisseling wordt mogelijk gemaakt. Het Smart Grid optimaliseert het energieverbruik met de beschikbare bronnen in het netwerk. Zo kan bijvoorbeeld de elektriciteit die via windturbines op de Noordzee wordt opgewekt worden opgeslagen in het buitenland.

Studenten krijgen meer gevoel bij deze materie als zij de installaties zelf fysiek kunnen aansluiten ervaart ook de HAN in Arnhem, waar met bedieningspanelen van Lucas Nülle de opslag van wind,- en zonne-energie nu al te managen is.

SMART GRID OPLEVERING & TRAINING VOOR DE HAN

nal-smart-grid-nieuwsbrief

Juist omdat elektrische energie steeds belangrijker wordt zijn gekwalificeerde technici en ingenieurs wereldwijd erg in trek. Onze systemen omvatten onder andere de volgende onderwerp in de volledige breedte, tot en met de besturing van smart grids en microgrids.

  • Energiegeneratoren en verbruik
  • Energieoverdracht en -distributie
  • Bescherming voor energieapparatuur en installaties
  • Energiebeheer in Smart grid en microgrids (SCADA)
  • Cyberbeveiliging

Studenten leren zelfstandig hoe zij bij veel zon of wind in Nederland de duurzame opgewekte stroom kunnen uitwisselen met het buitenland om zo een Europees smart grid te realiseren. De modules van Lucas Nülle zijn zowel bedoeld voor toegepast onderzoek als voor technisch studenten en cursisten uit het bedrijfsleven. Met de E-learning modules kan de cursist helemaal zelfstandig met de trainingsopstelling aan de slag.

Recent Posts

Leave a Comment

nal-nieuwsbrief-klanten-vertellen