SMART FARMING 4.0

SMART FARMING 4.0

Bij GPS, sensoren, ICT en robots denken we misschien al snel aan geautomatiseerde fabrieken, maar deze technieken worden ook in landbouw steeds belangrijker. Na Industry 4.0 is ook de landbouw hard op weg naar geautomatiseerde processen.

“Smart Farming”, of “Digital Farming”, heeft betrekking op gedigitaliseerde processen die zich kunnen richten op het gebruik van voertuigen, robots en drones zonder bestuurder. Deze ontwikkeling verandert ook het dagelijkse werk van een monteur van landbouwmachines. Er komen veel nieuwe technieken en een ander soort werkvoorbereiding bij kijken als met traditionele landbouw. Tegen de tijd dat deze techniek helemaal geïntegreerd is in onze manier van landbewerking, zullen we dit nog beter tot zijn recht moeten laten komen in de opleidingen. In moderne opleidingsprogramma’s voor bijvoorbeeld mechatronica studenten in de landbouw zal de nadruk meer komen te liggen op de elektronische componenten.

Maar de kennismaking met de nieuwe technologieën rechtstreeks op een tractor leveren moeilijkheden op. De meetpunten voor de communicatie- en netwerksystemen van de slimme landbouwvoertuigen zijn vaak niet goed bereikbaar en eventuele schade door verkeerde bediening kan enorm zijn. De vraag blijft daarom hoe we er dan voor kunnen zorgen dat onze studenten zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid kunnen werken aan dit soort systemen, zonder dat het gevaarlijk is of schade aanricht.

Een genetwerkte landbouwmachine in jouw werkplaats
Daarvoor heeft Lucas-Nülle een trainingssysteem ontwikkeld die een volledig functionele landbouwmachine kan simuleren op basis van communicatie. Het stelt studenten in staat om op een praktische manier vertrouwd te maken met de belangrijkste datatransmissiesystemen zoals ISOBUS, J1939, CAN-Bus en Implement-Bus. De studenten kunnen zelf Bus-berichten lezen en schrijven, of een diagnose van de ISOBUS uitvoeren met behulp van b-ISOBUS Spy. Met de meegeleverde schakelschema’s kunnen de studenten op het systeem metingen verrichten en deze beoordelen.

“Dankzij TruckTrain kunnen de docenten een aantal actuele onderwerpen duidelijk demonstreren, zoals geoptimaliseerde precisielandbouw via GPS met Section Control. Hiermee kunnen de studenten niet alleen een volledige werkvoorbereiding via de bedrijfscomputer uitvoeren. De trainingseenheid zelf beschikt over een eigen zaaimachine, waarmee de studenten ook kunnen leren communiceren met een originele ECU van een werktuig.

Koppeling met praktijk
Dankzij het gebruik van originele componenten kunnen studenten dit trainingssysteem ook aansluiten op de bestaande tractoren en werktuigen. Op deze manier zijn didactische leerinhoud en praktijkcomponenten direct met elkaar verbonden.

Naast de gebruikelijke bijbehorende cursus kunnen de studenten uit 32 verschillende storingsscenario’s kiezen. Deze omvatten elektronische basiscomponenten zoals de verschillende soorten zekeringen en relaisbesturingen en de lampen van de tractor, terwijl ook de onderwerpen datacommunicatie en digitale landbouw aan bod komen. TruckTrain ondersteunt zo studenten bij alle elektrische en IT-gerelateerde content die relevant is voor monteurs en geeft hen tegelijkertijd actiebekwaamheid bij de diagnose, reparatie en het onderhoud van nieuwe generaties gedigitaliseerde machines.

NETWERKDAG VOOR MBO-DOCENTEN

Zou je graag gebruik willen maken van de expertise van andere docenten, en sta je zelf ook open om je bewerkte cursussen open te stellen voor anderen?

Na een geslaagde eerste netwerkdag van afgelopen 18 mei, komt er een vervolg op 17 November. Op deze dag zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om een netwerk van Classroom managers gebruikers op te zetten. Dit maakt het mogelijk om op maat gemaakte cursussen te delen met andere gebruikers van Lucas-Nülle en zo handig gebruik te maken van tijd en expertise.

Wanneer: 17 november
Waar: Drenthe College in Emmen
Wie: (toekomstig) Classroom manager -en Lucas-Nülle gebruikers
Kosten: Geen

Op maat gemaakte trainingssystemen
Naast de verschillende energie modules biedt New Age Learning je tal van andere op maat gemaakte trainingssystemen van Lucas-Nülle binnen de volgende gebieden:

ONZE MISSIE
Het technisch onderwijs in Nederland ondersteunen bij het op een eigentijdse manier vormgeven van haar onderwijs, waarbij opleidingen kunnen blijven aansluiten op actuele technologische ontwikkelingen, passend bij de nieuwe generaties scholieren en studenten (doelgroep) en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Wij denken graag met je mee in een passende oplossing voor jouw onderwijs. In onze volgende nieuwsbrief blikken we terug op het jaar en besteden we aandacht aan de feestdagen.

Recent Posts

Leave a Comment