Een miljoen elektrische auto’s, haalbaar?

Een miljoen elektrische auto’s, haalbaar?

Volgens de Nederlandse overheid is het doel om in 2030 een miljoen elektrische voertuigen (EV’s) op de weg te hebben, momenteel zijn dat er zo’n 300.000. Het doel is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzamere samenleving en draagt bij aan een betere leefomgeving voor iedereen. EV’s worden aangedreven door elektriciteit die steeds vaker duurzaam wordt opgewekt. Het toenemende gebruik van EV’s heeft dan ook grote consequenties voor de energie-onafhankelijkheid van Nederland. 

De inbreng van duurzame energiebronnen heeft een enorme impact op het energienetwerk, een thema waar wij in een eerdere nieuws uiting al aandacht aan hebben besteed. Hier lees je er alles over terug: Duurzaamheid & Smart Grid.

Dit keer laten we zien hoe actoren in een energiesysteem met de LN Smart Grid een ontwrichte energiebalans het meest efficiënt kunnen regelen. Wat veel mensen niet weten is dat EV’s een positieve rol kunnen spelen in het balanceren van het energienet. Inherent aan de stijgende groei van elektrische auto’s is namelijk het bijbehorende netwerk van laadpalen wat als energieopslag kan fungeren. Op dit moment zijn er ruim 100.000 laadpalen in Nederland, een aantal dat drastisch zal moeten stijgen om aan het doel van een miljoen EV’s te voldoen. Om dit doel te bereiken, zijn er verschillende initiatieven genomen, zoals de bouw van snellaadstations langs de snelwegen en in stedelijke gebieden. Ook worden er regelingen aangeboden voor ondernemers en particulieren om hun eigen laadpalen te installeren. In de toekomst wordt verwacht dat er steeds meer laadpalen beschikbaar zullen zijn, niet alleen in de steden, maar ook in de minder bevolkte gebieden. Dit zal het gemak verhogen voor elektrische rijders en het aantrekkelijker maken om een EV aan te schaffen.

Specifieke vakkennis
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie heeft rood licht afgegeven als het gaat om de arbeidskrapte van installateurs en elektrotechnici in de energiesector. Wat het extra ingewikkeld maakt is dat de behoefte in deze innovatieve sector razendsnel veranderd. Neem de laadpaal als voorbeeld. Nederland investeert stevig in innovaties rondom laadpalen, zoals de ontwikkeling van snelladers om het laden te optimaliseren en de integratie ervan in het energienetwerk. Dit vraagt tegelijkertijd om zeer specifieke kennis en vaardigheden van onze elektrotechnici. Denk aan veilige en efficiënte aansluiting en installatie, het testen en configureren van de juiste parameters, maar ook aan extra kennis rondom de geldende veiligheidsvoorschriften. En nog belangrijker is het continue onderhoud, waaronder het vervangen van onderdelen, het verhelpen van storingen, en het updaten van de software.

All-in-one trainingssysteem
Om in te spelen op de vraag vanuit het beroepsveld, heeft Lucas-Nülle een trainingssysteem ontwikkeld waar de studenten alle bovengenoemde vaardigheden leren beheersen. Dit door middel van een multifunctionele en computergestuurde laadpaal die is voorzien van de laatste technologieën op het gebied van elektrisch laden. Het systeem is bi-directioneel gestuurd en kan aangesloten worden op andere componenten die noodzakelijk zijn voor het werken van een compleet ecosysteem, zoals een slimme meter. Een interactieve cursus leidt de student door de benodigde theoretische kennis om opdrachten betreft installatie, opladen en foutsimulaties uit te kunnen voeren. Met behulp van een RFID kaart kunnen studenten de laadpaal bedienen, diagnosticeren, testen, meten, configureren en bovendien veilig werken aan echte componenten met bijbehorende spanningen.

VISTA COLLEGE HEERLEN

De afdeling automotive van het Vista College in Heerlen gebruiken de laadpaal van Lucas-Nülle om toekomstige studenten zo snel mogelijk voor te bereiden op het aankomende tekort. Dit doen zij door middel van een keuzevak “E-mobility house” voor studenten die naast automotive, ook kennis op willen doen van het installeren en onderhouden van laadpalen.

Roger Pelzers, hoofd instructeur automotive: “De elektrische auto zal de komende jaren, door de te behalen klimaatdoelen, een enorme vlucht nemen. Derhalve ook het aantal laad aansluitingen en de daaruit volgende storingen. De monteur van de toekomst zal dus van meerdere markten thuis moeten zijn om hiermee om te kunnen gaan.”

Op maat gemaakte trainingssystemen
Naast de verschillende energie modules biedt New Age Learning je tal van andere op maat gemaakte trainingssystemen van Lucas-Nülle binnen de volgende gebieden:

ONZE MISSIE
Het technisch onderwijs in Nederland ondersteunen bij het op een eigentijdse manier vormgeven van haar onderwijs, waarbij opleidingen kunnen blijven aansluiten op actuele technologische ontwikkelingen, passend bij de nieuwe generaties scholieren en studenten (doelgroep) en de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Wij denken graag met je mee in een passende oplossing voor jouw onderwijs. In onze volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan Smart Farming.

Recent Posts

Leave a Comment