Kennismaking met ons team

Kennismaking met ons team

New Age Learning is opgericht om het onderwijs interessanter, uitdagender en vooral eigentijdser te maken voor studenten. Daarbij hebben wij een sterke focus op de rol de ICT speelt in het (technisch) onderwijs dat gericht is op 21e -eeuwse beroepen en competenties.

Met behulp van de leersystemen van Lucas Nülle hebben wij in de afgelopen 10 jaar docenten gefaciliteerd een rol aan te nemen als coach, dicht bij de student. Bovendien hebben wij hen in staat gesteld als manager van het leerproces een eigentijdse vorm te kiezen voor het aanleren van de juiste kennis en vaardigheden.

Tot vorig schooljaar heeft New Age Learning met de ondersteuning van freelancers het volledige servicepalet zelfstandig kunnen aanbieden. Ook in de toekomst zal van de ruime specialistische kennis in deze flexibele schil gebruik worden gemaakt omdat dit de dienstverlening versterkt. Een groot verschil is dat wij vanaf heden een vast kernteam om ons heen hebben verzameld zodat wij jou als klant nog beter kunnen adviseren over de steeds vernieuwende leersystemen die constant worden toegespitst op de ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Versterking van het team

In de afgelopen maanden zijn bij New Age Learning twee nieuwe medewerkers gestart die ons op diverse vlakken met hun kennis en ervaring komen versterken. We stellen daarom ons team graag via deze weg aan u voor.

Ir. Corinne Jongeneelen MBA – Senior onderwijskundig adviseur

Met een werktuigbouwkundige achtergrond heb ik mijn passie gevonden in het ontwikkelen en faciliteren van het onderwijsproces. Binnen het hoger onderwijs heb ik mij, vanuit verschillende rollen als docent, beleidsadviseur en opleidingsmanager, beziggehouden met onderwijsinnovatie en curriculumontwikkeling. Hierbij vind ik het belangrijk dat onderwijsinnovaties ondersteunend (en niet bepalend) zijn aan de rol van de docent. De kwaliteit van onderwijs start in de basis immers bij de docenten die met plezier en in verbinding met de studenten hun werk uit kunnen voeren. Bij New Age Learning zal ik het klantcontact met de HBO- en universitaire instellingen voor mijn rekening nemen. Daarnaast denk ik graag met onze klanten mee over hoe ze blended learning practica in kunnen bedden in hun onderwijsprogramma op een manier waarop het de docenten en het leerproces van de studenten zo goed mogelijk ondersteund.

Ing. Stijn Poels – Technisch commercieel medewerker

Als afgestudeerd werktuigbouwkundige en beginnend master student bij de TUe sta ik nog met beide benen in het onderwijs. Zo probeer ik deze ervaringen mee te nemen naar New Age Learning om mijn steentje bij te dragen in het verbeteren van het huidige onderwijs. Ik vind het als master student Innovation Management belangrijk dat het onderwijs innoveert en niet in de tijd blijft hangen. Wat mijn werk zo mooi maakt, is dat mijn huidige opleiding precies aansluit op de visie van New Age Learning en dat ik vrij word gelaten om mijn eigen input te kunnen geven. Graag laat ik de leerlingen van nu kennis maken met blended learning, iets wat ik in mijn tijd als student zeker gemist heb. Als technisch commercieel medewerker zal ik mij gaan richten op klantcontacten en waar nodig technische ondersteuning bieden. Ik hoop u graag in de toekomst te mogen ontmoeten!

Ir. Jan Jongeneelen – Directeur New Age Learning

Na een carrière in het HBO en MBO heb ik me de laatste 20 jaar voornamelijk beziggehouden met vernieuwing in het basis- t/m hoger (beroeps-) onderwijs. Het meer en beter inzetten van ICT in het onderwijs heeft daarin een voorname plaats ingenomen. Onderwijsinnovatie met ICT is dan ook mijn grootste passie en drijfveer. Iedere leerling verdient het beste onderwijs: dat wil zeggen enthousiaste docenten en passende leermiddelen die hen faciliteren kennis op eigentijdse wijze (dus ook digitaal) eigen te maken.

Met de leersystemen van Lucas Nülle en de daarbij behorende service en trainingen die we kunnen bieden, zijn we daar op gebied van techniekonderwijs naar mijn mening in geslaagd. Ik vind het plezierig docenten enthousiast te maken voor vernieuwende onderwijsvormen, zoals het blended learning materiaal zeker genoemd mag worden. Theorie en practicum worden ‘blended’ aangeboden aan de studenten zodat zij zelfstandig kunnen werken. De docent kan zo zijn/haar aandacht geven aan hen die dat het meeste nodig hebben. In mijn rol wil ik graag, zowel inhoudelijk als zakelijk, meedenken over de wijze waarop dit binnen het onderwijs kan worden gerealiseerd. Hiermee hebben we inmiddels een groot aantal scholen naar alle tevredenheid kunnen helpen.

Ben je geïnteresseerd geraakt?

Met ons nieuwe team kunnen wij jou als klant of geïnteresseerde waar mogelijk nog beter service verlenen, adviseren en trainen. Wij kijken er naar uit persoonlijk kennis met je te maken en de mogelijkheden van Blended Learning te mogen introduceren.

Heb je vragen of zou je graag meer informatie willen ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op!

Recent Posts

Leave a Comment