Didactische meerwaarde van de Lucas-Nülle leermiddelen

Didactische meerwaarde van de Lucas-Nülle leermiddelen

We leven momenteel in een uitdagende tijd waarin technologieën in een razend tempo veranderen en ook de complexiteit hiervan toeneemt. Dit maakt het uitdagend om de jeugd enthousiast te maken en houden voor de techniek. Als docent heb je een belangrijke taak om de complexiteit en de veelheid aan beschikbare informatie toegankelijk te maken op een manier die tot de verbeelding spreekt. Bovendien moet het materiaal aan blijven sluiten bij de ontwikkelingen in het werkveld. In deze nieuwsbrief nemen we je graag mee in de wijze waarop de Lucas-Nülle leermiddelen je hierin ondersteunen.

De oplossingen voor technisch onderwijs van Lucas-Nülle, in een interactief systeem voor het creëren van een stimulerende leeromgeving, zijn gebaseerd op het principe van Blended-Learning. Hierbij zijn drie aspecten van wezenlijk belang:

1. Een directe koppeling van theorie en praktijk
Onderwijskundig onderzoek toont aan hoe belangrijk het is dat studenten werken aan praktijk-realistische problemen waarbij ze direct hun kennis kunnen toepassen. De interactieve modules zijn dan ook zo opgebouwd dat op ieder onderwerp kleine stukjes theorie, ondersteund door beeldmateriaal en animaties, worden afgewisseld met het werken en meten aan praktijkopstellingen. Zo worden de studenten geactiveerd om zelf aan de slag te gaan.

Dankzij de directe sturing vanuit de software op de hardware, kunnen studenten al tijdens de metingen binnen de software met de resultaten aan de slag. Hiervoor zijn meer dan 100 verschillende instrumenten geïntegreerd in de hardware beschikbaar, wat het geheel overzichtelijk houdt omdat het gebruik van extra meetapparatuur overbodig is. Tussendoor moeten de studenten vragen beantwoorden waarmee ze zelf kunnen toetsen of ze dit onderdeel van de stof voldoende hebben begrepen.

Er wordt gebruik gemaakt van project-gerichte opleidingssystemen waarin studenten starten met het basismateriaal. Ze werken hierbij met vereenvoudigde modellen waarmee ze alle basisprincipes leren begrijpen. Alle onderwerpen hebben een opbouw in complexiteit waarin stapsgewijs wordt toegewerkt naar complexe praktijk-realistische projecten.

2. Een gebalanceerde mix van zelfstandig leren en begeleiding door een docent
Met de interactieve leeromgeving kunnen studenten geheel zelfstandig en waar nodig op afstand, in eigen tempo aan de slag met het lesmateriaal. Omdat studenten de basis van de technologie zelfstandig doorlopen, ben je als docent in de gelegenheid om de studenten op het juiste moment te begeleiden op de onderdelen waarmee ze meer moeite hebben. Met de bijbehorende Classroom manager kun je als docent het lesmateriaal aanpassen, op maat maken voor het vak dat je geeft en de voortgang van de studenten toetsen en monitoren. Zo weet je precies waar je studenten staan en wanneer er extra begeleiding gewenst is.

3. Aansluiting didactisch materiaal op de actuele industriële technieken
Het cursusmateriaal wordt zowel inhoudelijk als didactisch ontwikkeld in samenwerking en afstemming met partners uit de industrie en onderwijsinstituten. Het doel is altijd om beide werelden zo goed mogelijk te combineren, dus om gelijke tred te houden met de constante ontwikkeling in de industrie en toch de technologie op een begrijpelijke manier voor te bereiden voor de studenten. Lucas-Nülle staat altijd open voor feedback en mogelijkheden voor verbetering van de systemen voor onderwijs, ook van toekomstige klanten.

Op maat gemaakte trainingssystemen
De trainingssystemen van Lucas-Nülle worden aangeboden binnen de volgende vakgebieden:

Ben je geïnteresseerd in deze moderne onderwijsstructuur, neem dan contact met ons op via onderstaande contact gegevens. Wij denken graag met je mee in een passende oplossing voor jouw onderwijs.

Via de volgende link kun je de algemene brochure inzien:

Recent Posts

Leave a Comment